AVASARS VISION

Alla barn har rätt till utbildning – oavsett förutsättningar

En icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisation där varje insamlad krona går direkt till ändamålet
engelskautbildning för barn i Radha Kund.

VARFÖR

Fram till år 1965 var engelska det officiella språket i Indien, tillsammans med Hindi. I Indiens storstäder behärskar därför stora delar av befolkningen det engelska språket. Som påföljd av den växande globala ekonomin har engelskan fortsatt haft en stor betydelse för landet, och är idag ett mycket viktigt kommunikationsmedel i vardagen såväl som i affärslivet. Möjligheten att få lära sig engelska är dock mycket begränsad. Majoriteten av den engelsktalande befolkningen är idag bosatt i Indiens storstäder, medan kapaciteten ute på landsbygderna är nästintill obefintlig. Efterfrågan att få lära sig engelska är dock stor, men kapaciteten och resurserna i de flesta byar är ofta otillräckliga. De ojämna nivåerna av engelskakunskaper bland befolkningen resulterar in sin tur i ojämna förutsättningar för framtiden.

Syftet med Avasar Organisation är därför att ge alla barn i den indiska byn Radha Kund möjligheten att lära sig engelska. Vår organisation bygger på tron om att utbildning är en grundläggande förutsättning för att kunna skapa en framtid med fler möjligheter, för att kunna utvecklas och för att kunna nå sin fulla potential. 

På Hindi betyder ordet Avasar just möjlighet och det är precis det som vi vill att våra organisation ska symbolisera. Tillsammans med er bidragsgivare hoppas vi kunna göra verklighet av Avasars vision och skapa fler möjligheter och en ljusare framtid för barnen i Radha Kund. 

 

VAD

Tillsammans med den indiska familjen Sinha har vi skapat Avasar Organisation i förmån för alla barn som bor i byn Radha Kund. Familjen Sinha bor i Radha Kund och driver Bhajan Kutir Ashram där undervisningen sker. Lektionerna hålls måndag-fredag och pågår i 1,5 timme. Efter lektionen finns det tid för lek och alla barn får mat, vilket för många barn inte är en självklarhet. De insamlade bidragen fördelas till utbetalning av löner till våra engelsklärare, allt nödvändigt skolmaterial så som läroböcker och anteckningsblock, samt mat till alla barn. Från Sverige sköter vi insamlingsarbetet, kommunikation och uppföljning.

Alla barn har rätt till utbildning
– oavsett förutsättningar

 

 

 

 

 

VISION

Möjlighet är vårt ledord och utbildning är vårt verktyg. Vi ser vårt utbildningsprojekt som en långtgående process, där nästa steg är att allt insamlat bidrag som inte går till löner eller skolmaterial, kommer att användas till att bygga nya lokaler. Nya lokaler innebär att fler barn kommer kunna erbjudas möjligheten att få lära sig engelska. Antalet barn i klassen är begränsat till 32 stycken, då vi tillsammans med lärarna anser att det är viktigt att säkerställa hög kvalitet på undervisningen där varje barn får chansen att synas och höras och på så sätt kunna utnyttja lektionerna till fullo. Vår framtidsvision är att bygga en skola som utöver att ge så många barn som möjligt chansen att lära sig engelska även kan generera arbetsmöjligheter av olika slag.

Vi är otroligt tacksamma över att vi fått chansen att samarbeta med familjen Sinha och gemensamt skapa Avasar Organisation. Vi hoppas att vårt projekt kommer att få fortsätta växa och ge så många barn som möjligt chansen att lära sig engelska och nå en framtid full av möjligheter.

OM AVASAR

Historien bakom Avasar grundar sig i berättelsen om hur Yugal Bhajan Kutir Ashram kom att byggas. År 1979 reste grundaren till ashramet, Torbjörn Fjällström, till byn Radha Kund i norra Indien. Han åkte dit i jakten på en speciell bok i sanskrit-grammatik. Boken heter Hari-nāmāmṛta-vyākaraṇam och är skriven av Srī Jīva Gosvāmi och kunde endast hittas i Radha Kund. Torbjörn letade efter denna mycket speciella bok eftersom han i början på 60-talet påbörjat studier i sanskrit och intresserat sig för vedisk filosofi. Torbjörn bestämde sig då för att bygga upp ett Ashram. Ett Ashram kan liknas vid ett kloster, dit människor är välkomna att ägna sig åt bhaktiyoga och meditation. Ashramet byggdes även i syfte att ge äldre bhaktas (människor som ägnat sitt liv åt sin tro) en plats dit de är välkomna att leva utan någon kostnad, för att i stillhet få leva ut resten av sina liv.

Under en av sina resor till Radha Kund träffade Torbjörn på en pojke vid namn Shivdas Sinha. Shivdas hade över tid börjat lära sig engelska från västerländska pilgrimer som varit på genomresa i hans by, och var ganska duktig på engelska när dom träffades. Varje gång som Torbjörn återvände till Radha Kund träffades dem och de blev så småningom vänner. När Torbjörn bestämde sig för att bygga upp Ashramet i slutet av 1990 talet, frågade han Shivdas om hjälp och föreslog att de skulle bygga upp det tillsammans. För Shivdas innebar detta att han och hans familj fick möjligheten att bygga upp ett hem. Shivdas kom senare att utbilda sig till engelsklärare.

Shivdas är idag 48 år gammal och bor kvar i det Ashram som han tillsammans med Torbjörn med flera byggde upp. Han driver verksamheten och har sin utkomst på Yugal Bhajan Kutir Ashram tillsammans med sin fru Vibha och deras fyra barn Ishan, Kishan, Lalih och Gopal. År 2008 öppnades Ashramet upp för besökare av olika slag – huvudsakligen pilgrimer från olika delar av världen, inte minst från Sverige – vilket till stor del har lett till att hela familjen Sinha pratar engelska. Idag lever sex stycken äldre bhaktas permanent i Ashramet. Dessa människor är fullständigt fokuserade på Gud och utövar bhaktiyoga 24 timmar om dygnet.

Sedan januari 2019 driver Shivdas Sinha Avasar Organisations utbildningsprojekt tillsammans med oss. Engelskan och bhaktin, blev den möjlighet som tog Shivdas och hans familj dit han är idag och det är just den möjligheten som vi gemensamt vill skapa för barnen i Radha Kund. 

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om vad som händer kring Avasar och vår verksamhet i Radha Kund!

Partners

Alla barn ska få möjligheten att lära sig engelska 
– oavsett förutsättningar