AVASAR ORGANISATION

För alla barns rätt till utbildning och en chans

att gå i skolan.

En icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisation där varje insamlad krona går till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 365 6270
Bankgiro: 5325-7226

VAD GÖR AVASAR ORGANISATION?

Avasar Organisation verkar för barns rätt till utbildning och ger barn i den indiska byn Radha Kund möjligheten att gå i skolan. Tillsammans med den indiska familjen Sinha så har vi startat en skola som erbjuder barnen i byn kostnadsfri utbildning och lunch. Undervisningen sker måndag-fredag och efter lektionerna finns det tid för lek, vilket för många barn inte är en självklarhet. Alla donationer till Avasar Organisation går oavkortat till skolan och finansierar löner, skolmaterial, läroböcker samt måltider till barnen. Skolan drivs på plats av familjen Sinha och från Sverige sköts administration, medlemsservice, insamlingsarbete och kommunikation.

VARFÖR ÄR VÅRT ARBETE VIKTIGT?

Utbild­ning är en gåva ingen kan ta ifrån oss, ett verktyg som ger oss makt över våra liv. Det är en väg ut ur fattig­dom och utsatt­het, en större chans till ett liv med god hälsa, inkomst och framför allt möjlig­heten att på­verka. Idag är det fortfarande över 200 miljoner barn i världen som inte har tillgång till skola och utbildning. Många tvingas sluta skolan för tidigt, särskilt flickor, medan andra inte ens får chansen att börja. Syftet med Avasar Organisation är att ge barnen i Radha Kund möjligheten till en kostnadsfri utbildning, med speciellt fokus på att få lära sig engelska. Idag är möjligheten att lära sig engelska i Indien en fråga om ekonomiska förutsättningar. Efterfrågan att få lära sig engelska är stor, men kapaciteten och resurserna i de flesta byar på Indiens landsbygd är ofta otillräckliga och det skapas därför obalans i förutsättning mellan de barn som växer upp i storstäderna och de som lever i byarna på landsbygden. Vår organisation bygger på tron om att utbildning är en grundläggande förutsättning för att kunna skapa en framtid med fler möjligheter, för att kunna utvecklas och nå sin fulla potential. 

På Hindi betyder ordet Avasar just möjlighet och det är precis det som vi vill att våra organisation ska symbolisera. Tillsammans med er bidragsgivare hoppas vi kunna göra verklighet av Avasars vision och skapa en framtid med fler möjligheter för barnen i Radha Kund. 

 

 

VÅR VISION

Möjlighet är vårt ledord och utbildning är vårt verktyg. Vi ser vårt utbildningsprojekt som en långtgående process, där nästa steg är att allt insamlat bidrag som inte går till löner eller skolmaterial, kommer att användas till att bygga nya lokaler. Nya lokaler innebär att fler barn kommer kunna erbjudas möjligheten att gå i skolan. Antalet barn i klassen är begränsat till 32 stycken, då vi tillsammans med lärarna anser att det är viktigt att säkerställa hög kvalitet på undervisningen där varje barn får chansen att synas och höras och på så sätt kunna utnyttja lektionerna till fullo. Vår framtidsvision är att bygga en skola som utöver att ge så många barn som möjligt chansen att utbilda sig även kan generera arbetsmöjligheter av olika slag.

Vi är otroligt tacksamma över att vi fått chansen att samarbeta med familjen Sinha och gemensamt skapa Avasar Organisation. Vi hoppas att vårt projekt kommer att få fortsätta växa och ge så många barn som möjligt chansen att lära sig engelska och nå en framtid full av möjligheter.

OM DU VILL VETA MER … 

Historien bakom Avasar grundar sig i berättelsen om hur Yugal Bhajan Kutir Ashram kom att byggas. År 1979 reste grundaren till ashramet, Torbjörn Fjällström, till byn Radha Kund i norra Indien. Han åkte dit i jakten på en speciell bok i sanskrit-grammatik, eftersom han påbörjat studier i sanskrit och intresserat sig för vedisk filosofi. Efter resan till Radha Kund bestämde sig Torbjörn för att bygga upp ett ashram. Ett ashram kan liknas vid ett kloster, dit människor är välkomna att ägna sig åt bhaktiyoga och meditation. Ashramet byggdes även i syfte att ge äldre bhaktas (människor som ägnat sitt liv åt sin tro) en plats dit de är välkomna att leva utan någon kostnad, för att i stillhet få leva ut resten av sina liv.

Under en av sina resor till Radha Kund träffade Torbjörn på en pojke vid namn Shivdas Sinha. Shivdas hade över tid börjat lära sig engelska från västerländska pilgrimer som varit på genomresa i hans by. Varje gång som Torbjörn återvände till Radha Kund träffades dem och de blev så småningom vänner. När Torbjörn bestämde sig för att bygga upp ashramet i slutet av 1990 talet, frågade han Shivdas om hjälp och föreslog att de skulle bygga upp det tillsammans. För Shivdas innebar detta att han och hans familj fick möjligheten att bygga upp ett hem. Shivdas kom senare att utbilda sig till engelsklärare.

Shivdas är idag 48 år gammal och bor kvar i det ashram som han tillsammans med Torbjörn med flera byggde upp. Han driver verksamheten och har sin utkomst på Yugal Bhajan Kutir Ashram tillsammans med sin fru Vibha och deras fyra barn Ishan, Kishan, Lalih och Gopal. År 2008 öppnades ashramet upp för besökare av olika slag – huvudsakligen pilgrimer från olika delar av världen, inte minst från Sverige – vilket till stor del har lett till att hela familjen Sinha pratar engelska. 

Sedan januari 2019 driver Shivdas Sinha Avasar Organisations utbildningsprojekt tillsammans med oss. Engelskan blev den möjlighet som tog Shivdas och hans familj dit han är idag och det är just den möjligheten som vi gemensamt vill skapa för barnen i Radha Kund. 

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om vad som händer kring Avasar och vår verksamhet i Radha Kund!

Partners

Swish: 123 356 6270
Bankgiro: 5325-7226